Kościół św. Mikołaja

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Matka Boża Łaskawa
koronowana
3 września 1967 roku

Archidiecezja Gnieźnieńska

Obraz MB

Wieś Pieranie znajduje się na Kujawach, 16 km na południowy wschód od Inowrocławia. Pierwsze wzmianki o parafii w Pieraniach pochodzą z XIII wieku, jednak obecnie istniejący kościół pw. św. Mikołaja został wybudowany w XVIII wieku. Jest to świątynia drewniana, trzynawowa, z dwiema kaplicami, zbudowana i wyposażona w stylu barokowym. W roku 1754 strop i ściany kościoła ozdobiono polichromiami przedstawiającymi sceny z życia Maryi. W prezbiterium znajduje się scena Wniebowzięcia i Ukoronowania Matki Bożej, a wokół niej chóry aniołów oddające cześć Królowej nieba i ziemi. Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, znajdujący się w kościele pw. św. Mikołaja w Pieraniach, pochodzi z końca XVI lub początku XVII wieku. Jest to kopia wizerunku Matki Bożej Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Obraz jest olejny, namalowany na desce lipowej o wymiarach 68 × 99 cm. Za jego autora uważa się Bernarda z Mochowic. Po przeniesieniu obrazu do ołtarza nowo wybudowanego kościoła, u złotnika toruńskiego Jana Hausnera zamówiono dwie srebrne sukienki, które dotrwały do naszych czasów. Za zgodą biskupa Jana Krzysztofa Szembeka obraz został przyozdobiony pozłacanymi koronami.
Nie są znane początki kultu maryjnego w Pieraniach. Na początku XVIII wieku sięgał już poza granice Kujaw. Zachowały się notatki z lat 1721–1736, w których ówcze sny proboszcz opisywał szczególne przypadki łask doznawanych za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej. Jednym z najgłośniejszych było wskrzeszenie zmarłego wyrobnika z Kobielic w 1726 roku. O opiekę Matki Bożej Pierańskiej prosili m.in.: królowie Jan III Sobieski i Stanisław Leszczyński, prymas Teodor Potocki i biskup Jan Krzysztof Szembek.

Pieranie_01.jpg
Pieranie_06.jpg
Pieranie_05.jpg
Pieranie_02.jpg
Pieranie_03.jpg
Pieranie_04.jpg